bP1000246.jpg

 

Nov29-Dec05, 2011.

Business trip in Japan, Tokyo and Shizuoka.

 

bP1000260.jpg

02.

 

bP1000281.jpg

03 .

 

bP1000283.jpg

04.

 

bP1000288.jpg

05.

 

bP1000291.jpg

06.

 

bP1000293.jpg

07.

 

bP1000304.jpg

08.

 

bP1000305.jpg

09.

 

bP1000307.jpg

10.

 

bP1000313.jpg

11.

 

bP1000316.jpg

12.

 

bP1000319.jpg

13.

 

bP1000324.jpg

14.

 

bP1000330.jpg

15.

 

bP1000331.jpg

16.

 

bP1000333.jpg

17.

 

bP1000336.jpg

18.

 

bP1000338.jpg

19.

 

bP1000343.jpg

20.

 

bP1000347.jpg

21.

 

bP1000354.jpg

22.

 

bP1000366.jpg

23.

 

bP1000370.jpg

24.

 

bP1000376.jpg

25.

 

bP1000379.jpg

26.

 

bP1000382.jpg

27.

 

bP1000387.jpg

28.

 

bP1000392.jpg

29.

 

bP1000394.jpg

30.

 

bP1000396.jpg

31.

 

It's my trip.

 

 

  

創作者介紹
創作者 GinOy歐陽靖 的頭像
GinOy歐陽靖

GinOy's OFFICIAL BLOG

GinOy歐陽靖 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()